Skip to main content

Coming Soon: Daraja Juu ya Mto Nile (English Edition)

The book titled: DARAJA JUU YA MTO NILE authored by Mark Mwandosya, was published in 2015. The publication of the book in kiswahili was aimed at, among other reasons, the promotion of the use of kiswahili, a national language of Tanzania, and Kenya, and a language widely spoken in Eastern Africa and beginning to spread across Africa and other continents.
Yet english, as a language is more widely spoken and indeed the "kiswahili of the world". Calls have been made for the book to be translated into english, and the author has obliged. For the subject of transboundary watercourses is as topical as it is current. The River Nile is no exception.
The book: BRIDGE ACROSS THE RIVER NILE is with the printers and should be out in a few weeks.

©Mark Mwandosya
Copyright© 2017 Mark Mwandosya. All rights reserved

Comments

Popular posts from this blog

Salaam kutoka Matema Beach, Ziwa Nyasa, Tanzania

Salaam kutoka Matema Beach, Ziwa Nyasa, Tanzania
Utangulizi

Mwezi Agosti 2017 nilipata nafasi ya kusafiri kwenda Jamhuri ya Visiwa vya Comoro. Comoro ni umoja wa visiwa vinne; Ngazija, Nzuwani, Mwali, na Maore. Hata hivyo kisiwa cha Maore au Mayotte kinasimamiwa na Ufaransa mpaka hapo wananchi wa Maore watakapoamua kuungana na visiwa vingine. Comoro inaendelea kukitambua kisiwa cha Maore kama sehemu ya Umoja wake. Mimi na familia yangu tulizuru visiwa viwili kati ya hivyo vinne, Ngazija na Nzuwani.

Nikiwa Comoro niliandika waraka niliouita “Salaam kutoka Comoro” na kuusambaza katika mtandao. Watu wengi wamepata nafasi ya kusoma waraka huo. Baadhi yao, pamoja na kunipongeza walinishauri, na hakika walinipa changamoto kuhusu umuhimu wa kuandika waraka kama huo lakini ukilenga kuitangaza Tanzania, kwa watanzania na wageni. Unaanzia wapi kuandika kuhusu Tanzania, nchi iliyojaaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa na rasilimali asilia zisizo na mfano duniani? Aidha watu wengi wameandika kuhusu utajir…

UJUMBE WA TASIHILI (A VALEDICTORY MESSAGE) KWA CHUO KIKUU CHA SAYANSI NA TEKNOLOJIA MBEYA (MUST)

UJUMBE WA TASIHILI (A VALEDICTORY MESSAGE) KWA CHUO KIKUU CHA     SAYANSI NA TEKNOLOJIA MBEYA (MUST)


Naanza kwa kuishukuru Mamlaka ya Uteuzi kwa kuniwezesha kuwa Mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya kuanzia 2014 mpaka 2018. Aidha nawapongeza, Mhe. Pius Msekwa na Mhe. Zakia Meghji, kwa uteuzi wao kuwa Mkuu wa Chuo, na Mwenyekiti wa Baraza la Chuo, mtawalia. Nawatakia kila la heri katika ulezi na usimamizi wa Chuo.
Pili, ingawa nauita ushauri, kwa kweli ni ujumbe wa shukrani kwa Mamlaka ya Uteuzi na maelezo mafupi kuhusu uzoefu mdogo nilioupata nikiwa Mkuu wa Chuo Mwanzilishi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya (MUST). Kwani nitawezaje kutoa ushauri kwa Mkuu wa Chuo ambaye muda wake mrefu wa utumishi wake kwa Umma amekuwa katika maendeleo ya elimu ya juu, akiwa Makamu Mkuu Mwanzilishi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo MUST itafaidika pia kutokana na uzoefu na utumishi wa muda mrefu katika ngazi za …

A Valedictory Message to the Mbeya University of Science and Technology (MUST)

CHALLENGES OF TRANSFORMING A TECHNICAL INSTITUTE  INTO A UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

A Valedictory Message to the Mbeya University of Science and Technology (MUST)

Let me begin by thanking the appointing authority for the unique opportunity availed to me to serve as Chancellor of the Mbeya University of Science and Technology from April 2014 to December 1018. Furthermore I congratulate, most sincerely, Honourable Pius Msekwa and Honourable Zakia Meghji upon their appointment as Chancellor and Chairperson of Council, respectively. I wish them all the best in their new role as principal overseers of the University.
Secondly, this address is meant to provide advice to the incoming leadership of the University based on the limited but exciting time I have had as the founding Chancellor of this young and emerging scientific and technological University. However, I am cautious about this prospect. For how can one offer advice to a veteran of higher education transformation and admi…